Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website van Jacqueline van Dijk en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt.
 
Doeleinden van de gegevensbewerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de Challenges. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Inschrijving en betaling voor de Challenges
Voor deelname aan en het volgen van de Challenges vindt een betaling plaats en inschrijving van naam en e-mail adres bij het bedrijf Paypro.nl . Hier worden uw gegevens opgeslagen en bewaard conform de wet voor 5 jaar. Dit bedrijf zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
 
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 
Facebook, Twitter & Instagram
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Wij maken gebruik van Facebook Pixels om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en voor Facebook advertenties gebruikt kunnen worden. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar Facebook. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
 
Nieuwsbrief
Wij bieden nieuwsbrieven (e-mails) waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied thuis trainingen, voeding en mindset.Tevens informeren wij maandelijks over de komende Challenge. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees, deelnemers en “eerder deelgenomen abonnees” welke bij het bedrijf enormail.eu conform de AVG beheerd en verwerkt wordt. Iedere nieuwsbrief (e-mail) bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend e-mail adres:
 
Jacqueline van Dijk 
info@jacquelinevandijk.nl
 
Aanpassen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.